De 10 meest gestelde vragen én antwoorden over zakelijk rijden in 2018.

Bijtelling, milieu-investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er een hele klus aan. Reden om de 10 meest gestelde vragen op een rijtje te zetten. Met het antwoord uiteraard.

1. Hoe zien de bijtellingstarieven voor 2018 er uit? 

De bijtelling voor privégebruik is van toepassing als u als ondernemer of werknemer een auto van de zaak ter beschikking hebt. Via de bijtelling wordt het voordeel belast dat u deze auto ook privé mag gebruiken. Dat wordt voor werknemers belast als loon en bij ondernemers bij de winst opgeteld. Hiervoor geldt in 2018 een forfait van 22% van de catalogusprijs van de auto als de auto een ‘datum eerste toelating’ in 2018 heeft. Ook auto’s met een ‘datum eerste toelating’ in 2017 hebben een bijtelling van 22%. Voor auto’s met een ‘datum eerste toelating’ vóór 2017 blijft het uitgangspunt dat de bijtelling 25% is. Wel kunnen er nog CO2-afhankelijke kortingen van toepassing zijn. De overheid wil elektrisch rijden ook in 2018 blijven stimuleren. Voor volledig elektrische auto’s is de bijtelling daarom slechts 4% van de catalogusprijs. Vanaf 2019 zal voor auto’s met een ‘datum eerste toelating’ van 2019 een beperking worden aangebracht. De bijtellingskorting geldt voor die auto’s vanaf 2019 alleen over de eerste € 50.000. Bij auto’s met een datum eerste toelating in 2018 geldt die beperking nog niet.

2. Ik rijd in een auto met een verlaagde bijtellingscategorie. Hoe lang blijft die bijtelling gelden?

Als een auto een verlaagde bijtelling heeft in verband met een lage CO2-uitstoot, blijft die korting ook na een wijziging van de tarieven gelden zolang nog geen 60 maanden verstreken zijn na de maand van de eerste toelating. Of de auto van eigenaar of berijder gewisseld is, maakt daarbij geen verschil. Voor auto’s van voor 1 juli 2012 zijn er zelfs nog ruimere mogelijkheden. Maar de
overgangsregeling daarvoor loopt eind 2018 af.

3. Welke regels gelden voor een rittenregistratie ter voorkoming van bijtelling?

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak kunt u voorkomen als u op jaarbasis niet meer dan 500 km privé rijdt. Hoe u het bewijs daarvoor levert, is niet aan regels gebonden. Het beste kan dit door middel van een sluitende rittenadministratie.
In een rittenadministratie moeten per rit de volgende gegevens worden bijgehouden: datum, begin- en eindstand van de kilometerteller, plaats van vertrek, plaats van de bestemming, de aard van de rit en de gereden route als deze afwijkt van de meest gebruikelijke route. Het is belangrijk om een sluitende rittenadministratie te kunnen overleggen. Een rittenadministratie die niet op orde is, kan een naheffing met boete opleveren. Wilt u een deugdelijk rittenadministratiesysteem aanschaffen? Dan is het handig om te letten op het Keurmerk voor ritregistratiesystemen. Dat zegt dat het systeem voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en dat privacy en continuïteit goed zijn geregeld.

4. Ik wil mijn auto van de zaak ook privé gaan gebruiken. Hoe gaat dat dan met de bijtelling?

De bijtelling wordt berekend op jaarbasis. Als u het hele jaar van dezelfde werkgever een auto van de zaak ter beschikking hebt, kunt u alleen met ingang van een nieuw jaar overstappen van een rittenregistratie naar bijtelling of andersom. Maar als u bijvoorbeeld het eerste halfjaar geen auto van de zaak ter beschikking had en in het tweede halfjaar wel, dan kunt u voor die auto wél per 1 juli besluiten hem zakelijk of privé te gaan gebruiken.

5. Kan ik een deelauto ook privé gebruiken?

Ondernemers hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit in het autogebruik. De belangstelling voor deelauto’s neemt daardoor toe. Door die toegenomen inzet van deelauto’s heeft de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen met de  Belastingdienst een regeling getroffen voor het privégebruik van deelauto’s. Met deze afspraken is het toegestaan om een auto voor één of meerdere dagdelen van de werkgever te huren, zonder dat er sprake is van fiscale bijtelling. Voorwaarde is dat er een zakelijke huurprijs wordt betaald. De regeling (Als “Brancheregeling Privégebruik Deelauto” te downloaden op de website van de belastingdienst) kent daar specifieke spelregels voor. Er is dan geen bijtelling van toepassing.

6. Hoe is het mobiliteitsbudget fiscaal geregeld?

Het mobiliteitsbudget is een financiële vergoeding die u als werkgever ter beschikking stelt aan uw werknemer. Het idee achter een mobiliteitsbudget is dat de werknemer zelf bepaalt hoe hij of zij reist en dat hij of zij zelf het budget beheert. Een deel van het budget kan de vorm krijgen van een onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke kilometers en het woon-werkverkeer. Ook voor zakelijke OV-reizen geldt een vrijstelling. Een ander deel valt mogelijk in de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het meerdere wordt, al dan niet met een eindheffing, belast als bruto loon.

7. Heb ik bij private lease te maken met bijtelling?

Vanuit een mobiliteitsbudget kiezen werknemers steeds vaker voor private lease. Hierbij wordt een auto voor een vaste periode geleast tegen een vast bedrag per maand. Het betreft een vorm van operationele lease, maar het contract wordt dan niet met een bedrijf maar met een privépersoon gesloten. Bij zo’n privélease is de fiscale bijtelling voor privégebruik niet van toepassing. Voorwaarde is wel dat het mobiliteitsbudget dan zo wordt uitgekeerd dat het naast eventuele vrijstellingen (bijvoorbeeld voor de kilometervergoedingen van 19 eurocent per kilometer) als belast loon wordt aangemerkt. Doordat de bijtelling niet van toepassing is, kan het mobiliteitsbudget een aantrekkelijk alternatief zijn.

8. Kan ik ook in 2018 nog profiteren van de investeringsaftrek?

Ja, de investeringsaftrek is ook in 2018 van toepassing. De investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u investeert in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst van uw onderneming lager en betaalt u minder belasting.
De investeringsaftrek is er voor auto’s in twee vormen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). De KIA geldt voor alle nieuwe of gebruikte auto’s met grijs kenteken (bestelwagens) en voor personenauto’s die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het beroepsvervoer over de weg (zoals taxi’s). U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De KIA kan oplopen tot 28% van de investering. De MIA is een regeling die in het leven is geroepen om de aanschaf van nieuwe milieuvriendelijke producten te stimuleren. De MIA kan naast de eventuele KIA worden geclaimd. Van de MIA profiteert u vooral als u investeert in een nieuwe elektrische auto. Deze MIA kan oplopen tot 36 procent. Om in aanmerking te komen voor MIA moet u de investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

9. Welke fiscale vrijstellingen gelden er voor elektrische auto’s?

Naast de hoge milieu-investeringsaftrek van 36%, geldt er fiscaal een vrijstelling van BPM. Ook is in elk geval tot en met 2020 een nihiltarief voor de motorrijtuigenbelasting van toepassing. Voor het privégebruik geldt bovendien een zeer lage bijtelling van slechts 4% van de catalogusprijs. Eventueel kunnen er ook lokale subsidies zijn voor aanschaf van elektrische auto’s of laadpalen.
Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente of van de Rijksoverheid (www.antwoordvoorbedrijven.nl). Met name de gemeente Amsterdam kent een gunstige regeling met als uitgangspunt een subsidie van € 5.000 voor aanschaf van een nieuwe elektrische auto.

10. Hoe lang houdt een plug-in hybride nog het MRB-voordeel?

Er geldt in 2018 voor de motorrijtuigenbelasting een halftarief voor plug-in hybride auto’s tot maximaal 50 gram/km CO2-uitstoot. Voor dat halftarief is bovendien geregeld dat dit voor deze categorie auto’s blijft gelden tot en met 2020. Het maakt daarbij niet uit of het een nieuwe of een gebruikte auto is.

Terug naar overzicht